Network

مبحث سوال:

qw26

بسته­های داده و شماره IP در اینترنت چه ربطی به...ادامه

qw25

همانطور که می دانید، دو پروتکل معروف TCPو ...ادامه

qw24

 DNS در شبکه اینترنت چه کاری انجام...ادامه

qw22

(با توجه به شکل)

چند روز بیشتر به امتحان کامپیوتر باقی نمانده! متأسفانه شما هنوز...ادامه

qw21

(با توجه به شکل)

شما در خانه نشسته‌اید و می‌خواهید وب سایت webook.ir ...ادامه

qw19

به غیر از ارتباط از طریق Dial...ادامه

qw18

سه ساختار شبکه را نام ببرید و...ادامه

qw8

 رابطه­ی سه پروتکل TCP, HTTP و HTML را بیان کرده و تحلیل کنید...ادامه

qw4

به نظر شما چرا برای ارسال بسته‌ها بصورت مستقیم نمی‌توان از آدرس «مک» استفاده کرد؟ همچنین نحوه‌ی تشخیص مقصد به کمک IPرا توضیح دهید.ادامه

صفحه‌ها