MySQL

مبحث سوال:

qw32

می دونم که همه شما با مشکلاتی که هرساله مدرسه از نظر مالی با اونها...ادامه

qw20

یک میوه فروشی نزدیک دبیرستان که یک پیرمرد زحمتکش می باشد یک پروژه برای دبیرستان...ادامه

qw13

همگي مطلع هستيد که چند وقتي است در دنياي کامپيوتر موجودي به نام ...ادامه

qw12

فرض کنید که انتخابات نزدیک است و تنور انتخابات داغ! ما هم از شما...ادامه