نويد گل كار

نام: 
نويد
نام خانوادگی: 
گل كار

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر نويد گل كار

مدال ها

چالفرسکول دوم (Chalfirschool 2)

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 5 ماه