علی صادقی

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
صادقی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علی صادقی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال ۱ ماه