امید شرفی

نام: 
امید
نام خانوادگی: 
شرفی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر امید شرفی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 سال 10 ماه