نگار ضمیری

نام: 
نگار
نام خانوادگی: 
ضمیری

مرکز آموزشی:

استان: 
خراسان رضوی
تصویر نگار ضمیری

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 سال 11 ماه