مرتضی جعفری ام آباد

نام: 
مرتضی
نام خانوادگی: 
جعفری ام آباد

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر مرتضی جعفری ام آباد

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 ماه ۱ هفته