مهدی مهدیزاده

نام: 
مهدی
نام خانوادگی: 
مهدیزاده

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر مهدی مهدیزاده

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
۱ سال 9 ماه