حمید رضا اختری

نام: 
حمید رضا
نام خانوادگی: 
اختری

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر حمید رضا اختری

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 سال 6 ماه