علی پیشگرد

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
پیشگرد

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علی پیشگرد

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 12 ماه