دانشور امراللهی

نام: 
دانشور
نام خانوادگی: 
امراللهی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر دانشور امراللهی

مدال ها

چالفرست یکم (Chalfirst 1)چالفرسکول سوم (Chalfirschool 3)

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 6 ماه