رضا سلطانی

نام: 
رضا
نام خانوادگی: 
سلطانی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر رضا سلطانی

مدال ها

چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول سوم (Chalfirschool 3)

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 5 ماه