علی سرخیل

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
سرخیل

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علی سرخیل

مدال ها

چالفرسکول یکم (Chalfirschool 1)

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 2 ماه