علیرضا نصیری

نام: 
علیرضا
نام خانوادگی: 
نصیری

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علیرضا نصیری

مدال ها

چالفرسکول یکم (Chalfirschool 1)

تاریخچه

عضو به مدت
5 سال 3 ماه