سارا عظیمی

نام: 
سارا
نام خانوادگی: 
عظیمی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر سارا عظیمی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 7 ماه