محمد تقی قرشی زاده

نام: 
محمد تقی
نام خانوادگی: 
قرشی زاده

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر محمد تقی قرشی زاده

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
11 ماه ۱ هفته