مجید گروسی

نام: 
مجید
نام خانوادگی: 
گروسی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر مجید گروسی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 6 ماه