علی طرفی

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
طرفی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علی طرفی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 ماه 2 هفته