علی سروشی

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
سروشی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر علی سروشی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
5 سال 6 ماه