ابراهیم بهرامی

نام: 
ابراهیم
نام خانوادگی: 
بهرامی

مرکز آموزشی:

استان: 
تهران
تصویر ابراهیم بهرامی
نام حقیقی: 

مدال ها

چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول پنجم (Chalfirschool 5)

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 9 ماه