علی عبداله زاده

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
عبداله زاده

مرکز آموزشی:

استان: 
خراسان رضوی
تصویر علی عبداله زاده

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 2 ماه