فصل 06 - قطار حافظه

3 ارسال / 0 جدید
آخرین پست
تصویر Ctalk
آفلاین
آخرین ورود: 5 سال 7 ماه پیش
عضو شده: 2013/12/19 - 17:11
فصل 06 - قطار حافظه
تصویر محمد رضا کمالی
آفلاین
آخرین ورود: 5 سال 7 ماه پیش
عضو شده: 2014/12/11 - 14:10
چسباندن استرینگ

بچه ها چطور دخانه ی استرینگ را به هم بچسبونیم

تصویر احمد معینی
آفلاین
آخرین ورود: 2 سال 5 ماه پیش
عضو شده: 2017/12/31 - 21:21
اولا بستگی داره که با چه

اولا بستگی داره که با چه زبانی میخواین دو رشته رو به هم بچسبونید . تابع strcpy برای کپی کردن یک رشته در رشته ای دیگر است و برای

چسباندن یا به عبارتی الحاق دو رشته باید از strcat استفاده کرد ، ولی بدون استفاده از آن هم میشه این کار رو انجام داد :

مثال نمونه :

#include <iostream>
#include <conio>
int main(){
char a[]={"Welcome "};
char b[]={"to C++‎"};
char c[14];
for(int i=0;i<=7;i++)
c[i] = a[i];
for(int i=8;i<=13;i++)
c[i] = b[i-8];
//---------------------
for(int i=0;i<=13;i++)
cout<<c[i];
cout<<endl;
getch();
}