مسائل «قطار حافظه»

مبحث سوال:

q114

برنامه ای بنویسید که در صفحه 60 دانه برف از بالا در حال بارش باشد. برف ها با رسیدن به پایین صفحه روی زمین بنشینند.ادامه

q109

n را گرفته و سپس n عدد حقیقی از کاربر پرسیده و نمودار آنها را...ادامه

q108

n را گرفته و سپس n نمره بپرسد و آنها را در k (که آن...ادامه

q106

محاسبه‌ی حاصل جمع دو عدد صحیح 100 رقمیادامه

q105

پیاده‌سازی جستجوی دودویی بر روی آرایه‌ی n-تایی مرتب شدهادامه

q103

گرفتنn و سپس n عدد و پیاده‌سازی مرتب‌سازی حبابی (n<=100)ادامه

q102

گرفتنn و سپس n عدد و پیدا کردن دو عدد اول بزرگتر در آرایه (n<=100)ادامه

q101

گرفتنn و سپس n عدد و یافتن یک عدد (پرسیدن یک عدد) و جستجوی آن در بین آرایه (n<=100)ادامه

q100

گرفتنn و سپس n عدد و یافتن و چاپ بیشترین تکرار بین عددها (n<=100)ادامه

صفحه‌ها