مسائل «کامپیوتر نقاش»

مبحث سوال:

q78

رسم یک دایره + یک خط + توضیحات در مورد ورود و خروج حالت گرافیکی.ادامه

q27

فرض کنید برنامه ی ما تنها توانایی دریافت یک کاراکتر را دارد و آن...ادامه

q6

برنامه‎ای بنویسید که یک کاراکتر زبان انگلیسی را از ورودی بگیرد و بیان کند که این کاراکتر چندمین کاراکتر زبان انگلیسی است.ادامه

q3

برنامه ای بنویسید که ابتدا 2 عدد را بگيرد و سپس يک از عمليات هاي * و + و – و/ را (به صورت char) بگيرد و عمليات را انجام دهد و در ضمن به اينکه تقسيم بر صفر هم انجام نشود دقت کند.ادامه

صفحه‌ها