مسائل «کامپیوتر نقاش»

مبحث سوال:

q95

رسم صفحه‌ی شطرنجی nxn توخالی به ضلع مشخص a و گوشه‌ی سمت چپ ...ادامه

q88

رسم ساعت عقربه‌ای (دقیقه و ساعت پرش نداشته باشند)ادامه

q87

مثالهای توپ سرگردان با fillellipse()‎ادامه

q86

برنامه ای بنویسید که آرم BMW را رسم کند با در نظر گرفتن پارامترهای توصیفی مختلف (مثلاً بیضوی کردن آرم تنها با یک تغییر کوچک)ادامه

q85

توپی که در جهات مختلف با kbhit()‎ و getch()‎  شتاب می‌گیرد (همراه با اصطکاک و میرایی هنگام برخورد به دیواره‌ها)ادامه

q84

توپی که در جهات مختلف با kbhit()‎ و getch()‎ شتاب می‌گیرد و به دیواره‌ها برخورد می‌کند (بدون میرایی)ادامه

q83

توپ کنترل شونده با getch()‎ادامه

q82

توپ سرگردان (تا زمانی که کلیده زده نشده به اضلاع صفحه نمایش برخورد آینه‌ای کند)- شعاع و رنگ و سرعت را بگیرد.ادامه

q80

برنامه ای بنویسید که رسم زیر را رسم کند:

...ادامه

q79

گرفتن 3 جفت مختصات و رنگ، اگر مثلث می‌شد، رنگی رسم کند و گرنه بدون ورود به گرافیک خطا بدهد.ادامه

صفحه‌ها