مسائل «اگر برنامه نویس شوم...»

q48

برای تصحیح خطا در هر بایت که شامل یک عدد هشت رقمی در مبنای دو است می توان از دو عدد استفاده کرد که اولی تعداد یک ها و دومی تعداد بیت های مخدوش شده است که حداکثر یک بیت است. برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد 8 بیتی و دو عدد مذکور تصحیح مشخص کند که آیا بیت مخدوش قابل شناسایی است یا نه.ادامه

q47

برنامه ای بنویسید که با دریافت سه عدد که طول میانه های یک مثلث هستند مشخص کند که آیا این مثلث متساوی الساقین است یا نه.ادامه

q46

برنامه ای بنویسید که با دریافت ضرایب یک دستگاه دو معادله دو مجهول (به صورت چهار عدد) مشخص کند که آیا این دو معادله مجزا هستند یا نه. (معادلاتی از هم جدا هستند که ضرایبشان مضربی از ضرایب معادله ی دیگر نباشد.)ادامه

q44

برنامه ای بنویسید که با دریافت مختصات 3 نقطه (به صورت 6 عدد) اعلام کند که آیا این نقاط روی یک خط هستند یا نه.ادامه

q43

در یک لیگ فوتبال سه تیم در یک گروه قرار...ادامه

q41

برنامه ای بنویسید که دو عدد 4 رقمی را دریافت کند و سپس برای هر عملگر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم به ترتیب اعداد 1 تا 4 را دریافت کند و حاصل را محاسبه و نمایش دهد.ادامه

q37

اگر هر عمل مقدار دهی 5 واحد زمانی، هر عمل مقایسه 2 واحد زمانی و هر عمل ریاضیاتی 1 واحد زمانی از پردازشگر را به خود اختصاص دهد، مشخص کنید که کدام روش، با متغیر کمکی یا بدون متغیر کمکی برای swap کردن سریعتر است.ادامه

q29

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و آن را گرد کند....ادامه

q24

فرض کنيد 2 تيم به طور رفت و برگشت با هم مسابقه­ي فوتبال ميدهند و بازي اول در خانه­ي تيم شماره 1 و بازي دوم در خانه­ي تيم شماره­ي 2 برگزار مي­شود. نتيجه­ي هر بازي به اول با بيان گلهاي تيم شماره 1و سپس با گل­هاي تيم شماره 2 بيان مي­شود. اکنون مي­خواهيم بدانيم در مجموع 2 بازي کدام تيم برنده است. ادامه

q22

عبارات زیر چه چیز چاپ خواهند کرد اگر i = 1,...ادامه

صفحه‌ها