مسائل «اگر برنامه نویس شوم...»

q79

گرفتن 3 جفت مختصات و رنگ، اگر مثلث می‌شد، رنگی رسم کند و گرنه بدون ورود به گرافیک خطا بدهد.ادامه

q67

بازی هُپ! n و k را بگیرد و مضارب k را Hop چاپ کند.ادامه

q59

گرفتن a,b,c و مرتب کردن صعودی و نزولی آنها و چاپ در خروجی.ادامه

q58

گرفتن ضرایب a,b,c و حل معادله‌ی ...ادامه

q54

برنامه ای زیر قرار است مشخص کند که آیا عدد دریافتی بین 1000 تا...ادامه

q53

4 نفر دور یک میز به ترتیب عددی تصادفی را برای شانس خود...ادامه

q52

برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کند و مشخص کند که آیا صحیح است یا اعشاری.ادامه

q51

فرض کنید هر دستور cout پنجاه واحد زمانی و هر دستور if تنها سه واحد زمانی، وقت cpu را بگیرد. برنامه ی قبل را طوری بنویسید که حداقل زمان ممکن برای نمایش نیاز باشد.ادامه

q50

شمارنده های قدیمی هنوز هم بسیار پرکاربردند به همین منظور در بسیاری از...ادامه

q49

برنامه ای بنویسید که یک عدد 3 رقمی را دریافت کند و آن را با حروف چاپ کند. (مثال 519: pansad o nouzdah)ادامه

صفحه‌ها