CTALK

CTALK مرجعیست که تمام نیاز برنامه نویسان C را در یکجا جمع آوری کرده است.


گام اول: آموزش

برای شروع لازم است مباحث مختلف برنامه نویسی را مطالعه کنید. مطالب آموزشی برنامه نویسی C++‎ در کتاب گام اول برنامه نویسی C++‎، گردآوری شده اند.


گام دوم: تمرین

در ادامه لازم است لازم است تا تمرین های مختلف برنامه نویسی را دیده و آن ها را حل کنید. در بخش تمرین، تمرینهای مختلف را به صورت بخش بندی شده خواهید یافت.


گام سوم: انجمن

پس از آموختن زبان C++‎ و حل تمرین ها، میتوانید در بحث های انجمن ها شرکت کنید و مشکلات خود را مطرح کنید و برای آن ها به دنبال راه حل بگردید و یا به سوالات دیگران پاسخ دهید.


گام چهارم: چالش

زمان، زمان رقابت است. در رقابت ها و مسابقات برنامه نویسی چالش شرکت کنید و توان برنامه نویسی خود را نسبت به دیگران بسنجید و در صورت موفقیت مدالهای برنامه نویسی دریافت کنید!