اعلام نتایج مرحله آنلاین دوم حلی نت دهم

نتایج رده بندی مرحله دوم آنلاین رده الف و رده ب قابل مشاهده هستند. لازم به ذکر است تیم های متخلف در جدول رتبه بندی با علامت * مشخص شده ند و بر روی نام آنها خط کشیده شده است. نتایج این تیم ها در این مرحله از مسابقه مورد استناد قرار نخواهد گرفت.

تیمهای حذف شده در صورتی که به تشخیص سامانه تخلف یاب اعتراضی دارند لازم است نام و کد تیم خود را حداکثر تا روز شنبه 4 اردیبهشت ماه به آدرس hellinet@helli.ir ارسال نمایند.

لازم به ذکر است تیم های راهیافته به مرحله حضوری بعد از اتمام مهلت اعتراضات اعلام خواهند شد.

 

رتبه بندی مرحله دوم آنلاین رده الف حلی نت دهم:

# کد تیم نام تیم تعداد پاسخ صحیح
1 t471 تیم کدخور 5
2 t598 تیم خشم جیبوتی 5
3 t605 تیم در بستنی را باید بست 5
4 t664 تیم لاحا 5
5 t556 تیم یزد کدرز 5
6 *t631 تیم 80x86 5
7 t643 تیم Administrator 5
8 t587 تیم S.H.I.E.L.D 4
9 t568 تیم هندونه 4
10 t651 تیم نام تیم 4
11 t486 تیم Helli1Genuis 4
12 t591 تیم Trail on wall 4
13 t622 تیم KiaNet 4
14 t517 تیم اسپید پروگرمرز 4
15 t531 تیم blue screen 4
16 t569 تیم SaMa 4
17 *t617 تیم pythonet 4
18 t507 تیم hl6 4
19 t615 تیم باسلق 4
20 t476 تیم باینر 3
21 t565 تیم not found 3
22 t669 تیم قدر های حلی 1 3
23 t571 تیم decipherers 3
24 t521 تیم فرزانگان5 3
25 t633 تیم شیطونک 3
26 t465 تیم دولوپرها نمیمیرند 3
27 t515 تیم 16301360 3
28 t629 تیم آسام 3
29 t554 تیم آذرخش 3
30 t601 تیم سایتون 2
31 t626 تیم طوفان 2
32 t607 تیم a.b.d.n 2
33 t482 تیم الگوریتم سازان 2
34 *t468 تیم دولوپرها نمی میرند 2
35 t562 تیم phoenix 2
36 t549 تیم الکلاسیکو 2
37 t667 تیم Gerdbad 2
38 t625 تیم A.R.A.S 2
39 *t560 تیم پایتون گونی 2
40 t570 تیم حلی کد 2
41 *t638 تیم هنر الکترونیک 2
42 t503 تیم پیشتازان 2
43 t621 تیم کد رانر 2
44 t473 تیم bodo code 2
45 t573 تیم کد بزننان! 2
46 t648 تیم d 2
47 t644 تیم The Aliens 2
48 t550 تیم افتخار پارس 2
49 t636 تیم نوار 2
50 t530 تیم VM 2
51 t575 تیم مارینز 2
52 t472 تیم The Silencer 2
53 t529 تیم سلطان ماکروسافت 2
54 *t672 تیم علامه برنامه 2
55 t599 تیم شاگردان آلن تورینگ 2
56 t619 تیم یاران قدرت 2
57 t630 تیم CTRL X 2
58 t596 تیم SA.ON 2
59 t611 تیم ابوعزرائیل و ابوحر 1
60 t514 تیم درخشندگان پایتون 1
61 t538 تیم استادان پایتون 1
62 t616 تیم Invalid Syntax 1
63 *t654 تیم m and m 1
64 t590 تیم حلی 10 1
65 t495 تیم Prometheus 1
66 t533 تیم AR family 1
67 t632 تیم EAF2 1
68 t681 تیم ب.ب.ک 1
69 t624 تیم new folder 1
70 t466 تیم Zoo.h 1
71 t544 تیم Andromeda 1
72 t576 تیم فرزانک1 1
73 t491 تیم 11 حلی نویس 1
74 t586 تیم nuhkebitsenutega 1
75 t543 تیم برنامه نویسان جوان 1
76 t645 تیم برنامه نویسان جوان 1
77 t663 تیم امید 1
78 t646 تیم ذهن و دانش 1
79 t497 تیم هشدار ترسناک 0
80 *t518 تیم قهرمانان کامپیوتر 0
81 t535 تیم حلی پایتون 0
82 t536 تیم شاهین 0
83 t540 تیم FE4 0
84 t546 تیم کلید 0
85 *t579 تیم فرزانک4 0
86 *t580 تیم فرزانک5 0
87 t602 تیم FARZ4 0
88 t613 تیم A&A 0
89 t627 تیم PS.bat 0
90 t635 تیم پایتون بازان 0
91 t657 تیم M-S-h6 0
92 t661 تیم پایتونیان 0

رتبه بندی مرحله دوم آنلاین رده ب حلی نت دهم:

# کد تیم نام تیم تعداد پاسخ صحیح
1 t642 تیم شیب ملایم 7
2 t470 تیم The Dark Chk Rises 7
3 t493 تیم TBIFM 7
4 t502 تیم ℍ 6
5 t674 تیم RoTaVaToR 6
6 t558 تیم ExtraSos 6
7 t671 تیم KhAsTeGaN Revolution 6
8 t479 تیم The Mɐdnǝss It Self 6
9 t659 تیم Everhood 6
10 t534 تیم نزد وی 6
11 t675 تیم Z.Hojjat 5
12 t640 تیم PiStOl 5
13 t492 تیم aqa esm nadarim 5
14 t655 تیم آس 5
15 *t656 تیم 41148 5
16 t647 تیم RunTime_Error 5
17 t620 تیم مهرآیین 5
18 t464 تیم اژدر شرقی 5
19 t692 تیم TofCoder 5
20 t481 تیم V R Testing judge ! 5
21 *t609 تیم A.M.T 5
22 t658 تیم HajiGrahamBell 5
23 t510 تیم همساده جهنمی 5
24 t498 تیم خانج 5
25 *t614 تیم هدفون 5
26 *t683 تیم Drag_on Code 5
27 t608 تیم CANT_FIND_CAPSLOCK 4
28 t557 تیم CodeCraft++ 4
29 t677 تیم Eden Hazard 4
30 t566 تیم شهیدبابایی 4
31 *t594 تیم Radical 4
32 t685 تیم سالاد کاهو 4
33 t512 تیم CHMD Coders 4
34 *t589 تیم VR1 4
35 *t475 تیم ام ای 4
36 t564 تیم سمپاد 4
37 t610 تیم 97 3
38 t527 تیم Bitman 3
39 t650 تیم 1100 3
40 *t588 تیم GoDLiKe 3
41 *t489 تیم Wrong_Answer 3
42 t641 تیم بهترین کیک! 3
43 t687 تیم صفرایکس55 3
44 t537 تیم مسافران 3
45 *t688 تیم Homa administer 3
46 t572 تیم دَرندگان 3
47 *t524 تیم ذاقارتان 3
48 t592 تیم Mang O Lang 3
49 t526 تیم کنگ و کول 3
50 t474 تیم 2ta2 2
51 t679 تیم نوه عمو یادگار 2
52 t653 تیم Pegasus 2
53 t604 تیم Core i9 2
54 t532 تیم CMOS 2
55 t513 تیم MH 2
56 t553 تیم پیف پاف 2
57 *t499 تیم ReAccess 2
58 t597 تیم ستاره نوترونی 2
59 *t485 تیم نخودی1 2
60 t469 تیم بارکد 2
61 *t545 تیم پت و مت 2
62 t634 تیم Invoker 2
63 t680 تیم برگزیدگان 2
64 t506 تیم Dragon 2
65 *t525 تیم Smart 2
66 t666 تیم mıt 2
67 *t528 تیم ایستا 2
68 *t563 تیم کولاجک 2
69 t628 تیم php masters 1
70 t684 تیم 4k 1
71 t480 تیم نصف جهان 1
72 t690 تیم زئوس 0