چالش هفت

47 ارسال / 0 جدید
آخرین پست
تصویر ابراهیم بهرامی
آفلاین
آخرین ورود: 9 ماه 2 روز پیش
چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول پنجم (Chalfirschool 5)
عضو شده: 2014/01/23 - 21:06
سوال «دوشیدن گاوها»

الگوریتم صحیح حل :
1.شروع
2.n را بگیر
3.این کار را n بار انجام بده
3-1.ai را بگیر
3-2.اگر ai=0 بود شمارنده 0 ها رو یکی زیاد کن
3-3.اگر ai=1 بود شمارنده 0 ها رو به شمارنده 1 ها اضافه کن
4.شمارنده 1 ها رو نمایش بده
5.پایان

تصویر دانشور امراللهی
آفلاین
آخرین ورود: 3 سال ۱ هفته پیش
چالفرست یکم (Chalfirst 1)چالفرسکول سوم (Chalfirschool 3)
عضو شده: 2014/03/07 - 10:27
alg

in rahi ke migid kootah tare.

تصویر ابراهیم بهرامی
آفلاین
آخرین ورود: 9 ماه 2 روز پیش
چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول پنجم (Chalfirschool 5)
عضو شده: 2014/01/23 - 21:06
اصلاحیه پاسخ سوال «دوشیدن گاوها»

الگوریتم صحیح حل :
1.شروع
2.n را بگیر
3.این کار را n بار انجام بده
3-1.ai را بگیر
3-2.اگر ai=1 بود شمارنده 1 ها رو یکی زیاد کن
3-3.اگر ai=0 بود شمارنده 1 ها رو به شمارنده 0 ها اضافه کن
4.شمارنده 0 ها رو نمایش بده
5.پایان

تصویر رضا سلطانی
آفلاین
آخرین ورود: 4 سال 11 ماه پیش
چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول سوم (Chalfirschool 3)
عضو شده: 2014/03/06 - 22:54
Bache ha doroste soala asune

Bache ha doroste soala asune ! valy kheire sareshun janbeye azmuni dare ... javabaro mizarid khob nista :D

تصویر ابراهیم بهرامی
آفلاین
آخرین ورود: 9 ماه 2 روز پیش
چالفرست دوم (Chalfirst 2)چالفرسکول پنجم (Chalfirschool 5)
عضو شده: 2014/01/23 - 21:06
چشم ببخشید

چشم
ببخشید

تصویر یاشار شاهی
آفلاین
آخرین ورود: 3 سال 12 ماه پیش
عضو شده: 2014/06/03 - 10:19
چرا کد خیلی ها تکراریه؟

چرا کد خیلی ها تکراریه؟

صفحه‌ها